facebook

Събития

1933751_678x410_crop_478b24840a
24.06.2022 14:00
Събития

Международна научна конференция по информатика и компютърни науки

24 - 25 юни, 2022 г.

Корпус 2, Зала 110Организатор:
департамент „Информатика“


Водещ:
проф. дн Иван Ланджев


Модератор:
доц. д-р Росица Голева


Участници:
доц. д-р Димитър Атанасов
проф. д-р Георги Тупаров,
доц. д-р Ласко Ласков,
доц. д-р Ясен Горбунов,
гл. ас. д-р Стоян Мишев,
гл. ас. д-р Методи Трайков,
гл. ас. д-р Лъчезар Томов,
гл. ас. д-р Слав Ангелов,
др. колеги от департамента, студенти, докторанти, гости


Конференцията е поредно осемнадесето издание, като за първи път се индексира в Scopus. Организира се от European Alliance for Innovation (EAI), Университета в Бостън, САЩ, Университета във Фулда, Германия и Нов Български университет.

Конференцията е отворена за всички колеги и гости, които се интересуват от приложението на информационните и комуникационни технологии в различни сфери на икономическия и социалния живот на обществото, както и от тенденциите на развитие на пазара на информационни продукти и услуги.


За повече информация кликнете тук.