Събития

1333620hdr_678x410_crop_478b24840a
10.12.2019 09:00
Събития

Международна научна конференция „Тридесет години от приемането на Конвенцията за правата на детето: предизвикателства и перспективи“

Корпус 1, Зала 210


Организатор:
Департамент „Право“

Организационен комитет:

проф. д-р Екатерина Михайлова
доц. д-р Катерина Йочева
доц. д-р Цветалина Петкова
гл. ас. д-р Емилия Димитрова
гл. ас. д-р Ралица Костадинова
гл. ас. д-р Силвия Цонева

Участници:
Преподаватели и студенти от различни ВУЗ-ове у нас и в чужбина, представители на практиката, магистрати и други заинтересовани лица

Научната конференция се организира по повод на тридесетата годишнина от приемането през 1989 г. на Конвенцията за правата на детето. Целта на конференцията е да предизвика международна академична дискусия във връзка със значима за съвременното общество тема, каквато е правната закрила на най-уязвимата част от човечеството – децата, като предостави форум за анализ на различните аспекти от тази закрила.

Прикачени файлове