facebook

Събития

1333525_678x410_crop_478b24840a
19.04.2024 08:30
Събития

Международна научна конференция „Защита от дискриминация в България, в Европа и в света“

По повод 20 години от влизането в сила на българския Закон за защита от дискриминация

Корпус 1, зала 409


Организатор:
департамент „Право“

Организационен комитет:
проф. д-р Екатерина Михайлова
доц. Ивайло Стайков, д.н.
доц. д-р Деяна Марчева
доц. д-р Силвия Цонева
доц. д-р Катерина Йочева
доц. д-р Ралица Костадинова
гл. ас. д-р Мария Чочова


В конференцията ще участват учени в областта на правото, политическите науки, историята, социологията, психологията от университетите в България, Сърбия, Италия, Словакия, Румъния, Хърватска, Северна Македония, Йордания.

Ще се включат и представители на Комисията за защита от дискриминация, съдии, представители на неправителствени организации и др.


Международната научна интердисциплинарна конференция „Защитата от дискриминация в България, в Европа и в света“ ще отбележи 20-годишнината от влизане в сила на българския Закон за защита от дискриминация. Академичната общност от Нов български университет и други университети в България и чужбина ще обсъди в един интердисциплинарен научен форум различни аспекти на дискриминацията. Интердисциплинарният диалог ще търси оригинални научни и практически решения на проблемите на дискриминацията.

Прикачени файлове