facebook

Събития

dsc0553_678x410_crop_478b24840a
29.05.2024 10:00
Събития

Междууниверситетска научна конференция „Новите възможности и предизвикателства в туризма“

Корпус 1, зала 20Организатори:
Секция Туризъм, департамент „Администрация и управление“


Водещи:
Студенти от програмите по туризъм към департамент „Администрация и управление“


Модератори:
доц. д-р Ирена Емилова
доц. д-р Милена Караилиева
гл. ас. д-р Маргарита Мишева


Участници:
Студенти от програмите по туризъм към департамент „Администрация и управление“


В рамките на Студентския научен форум ще бъдат представени и дискутирани различни актуални въпроси и теми от туристическата индустрия като цяло, поставяйки акцент върху интересни за студентите изследователски идеи, мнения и становища, свързани с новите възможности и предизвикателства в туризма.