facebook

Събития

sledata-2015-copy-01_678x410_crop_478b24840a
07.05.2015 09:00
Събития

Национален отворен форум „СЛЕДАТА“ 2015

Корпус 1 - зала 508 и 514, Корпус 2 - зала 05, Библиотека - Семинарна зала и Зала за екипна работа,

Университетски театър, Галерия УниАрт

 

Отганизатор:

Университетски театър

 

Участници:

дипломанти от Нов български университет, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Югозападен университет „Неофит Рилски“ и Театрален колеж „Любен Гройс“

07 – 11 май 2015 г.

За втора поредна година Университетски театър на НБУ създава споделено пространство за среща на дипломанти, дебютанти, публика и професионалисти в сферата на изпълнителските изкуства.

Събитието представлява образователна програма с над 8 работни ателиета, специализирана за дипломанти, студенти и завършили в рамките на пет години.

 

Цели на проекта:

  • Разширяване на формата и провеждане на втори Национален отворен форум „Следата“ 2015;
  • Провеждане на 8 работни ателиета с водещи професионалисти: 1) Актьорско майсторство; 04) Режисьорски дебют; 02) Културен мениджмънт; 03) Артистичен мениджмънт;
  • Провеждане на фестивал „Следата“ 2014 за спектакли на наскоро дипломирали се и дебютанти;
  • Провеждане на национална среща на директорите на държавните, частни и общински театри и работещи на свободна практика с фокус: След кариерното развитие;
  • Предоставяне на пространството, налична техника и техническите екипи в УТ, НБУ за изготвяне на спектакъл от независима театрална компания;
  • Изграждане на мрежа за обмен на информация (Столична община и др.);
  • Провеждане на срещи с представители на институции; 
  • Връчване на първите национални награди за млади дебютанти в областта на изпълнителските изкусва;
  • Информиране на широката общественост за актуалната тема, както и развитие на закони за подкрепа на младите дебютнанти; 
  • Стимулиране на активна комуникация между различните поколения професионалисти, повишаване на професионални компетенции на участниците и създаване на обединено творческо съсловие.

 

Концептуалната идея за ежегоден национален отворен форум е пряко свързана с творческите подходи на събитието, като ги определя и насочва за осъществяване на заложените цели. За реализация на „Следата“ 2015 ще бъдат използвани подходи, ефективни за мултидисциплинарни събития и специфични за изпълнителските изкуства, като всеки панел от събитието е насочен към определена таргет група, с цел удовлетворяване нейната нужда и право до културен достъп.

Фестивалът е насочен към „младите“ професионалисти както и новите и вече привлечени публики с акцент живущите в кв. Овча купел. Представленията ще бъдат програмирани на принципа на демократично право на участие, съобразно: заложеното време за представяне в програмата спрямо броя на участниците. Фестивалът ще протече под надслов „Следа по следата“, а представянията ще бъдат два вида: спектакли, миниятюри от спектакли и представяния на проекти.

 

Вход свободен за всички дни!

 

Работните ателиета са с четири различни фокус групи с образователен характер. За тяхното провеждане ще бъдат поканени гост-лектори, професионалисти в съответните области, както и международни експерти като Кристоф Кнох (Германия, основател на център Мика Мока и председател на обединението на независимите артисти в Германия).

 

 

Програма  Програма  

 

  Програма уоркшопи и презентации