Събития

books2_678x410_crop_478b24840a
16.11.2018 09:30
Събития

Национална научна конференция „Локус и универсум – 20 години по-късно. Фолклористиката, етнологията и антропологията в съвременния свят“

Корпус 1, зала 20

Организатор:
департамент „Антропология“

Съвместно с:
Катедра „Етнология“ на Пловдивския университет
Секция „Антропология на словесните традициил“ ИЕФЕМ - БАН
Асоциация по антропология, етнология и фолклористика „Онгъл“


Конференцията се реализира с подкрепата на Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ.Конференцията е посветена на 80-годишнината от рождението на проф., д.ф.н Тодор Ив. Живков, един от водещите фолклористи и етнолози в България от новото време. Организира се от деп. „Антропология“ на Нов български университет, съвместно с катедра „Етнология“ на Пловдивския университет, Институт по етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН и Асоциация по антропология, етнология и фолклористика „Онгъл“.

В конференцията ще вземат участие колеги, съмишленици и някогашни ученици на проф. Живков, които на свой ред в момента са водещи изследователи и преподаватели в областта на фолклористиката, етнологията и антропологията. В докладите ще се откроят и коментират научните приноси на Тодор Ив. Живков, както и ще се очертаят актуални теми, проблеми и методология в областта на изброените научни дисциплини.

 

Прикачени файлове