Събития

egyptology1_678x410_crop_478b24840a
18.05.2017 14:40
Събития

Научна конференция „Древният Египет и Старият свят“

Корпус 2, зала 703

Организатор:
Български институт по египтология

Водещ:
проф. Сергей Игнатов, д.н.

Участници:
проф. Сергей Игнатов, д.н. (Нов български университет), доц. д-р Теодор Леков (Нов български университет), доц. д-р Емил Бузов (Нов български университет), доц. д-р Майя Василева (Нов български университет), проф. Валерия Фол, д.н. (БАН, Институт за балканистика с Център по тракология “Проф. Александър Фол”; Институт по библиотекознание и информационни технологии), едоц. д-р Илиян Боянов (Нов български университет), проф. Ваня Лозанова, д.н. (БАН, Институт за балканистика с Център по тракология “Проф. Александър Фол”), доц. д-р Тома Томов (Нов български университет), проф. Иван Гацов, д.н. (Нов български университет), гл. ас. д-р Кабалан Мукарзел (СУ “Св. Климент Охридски”), доц. д-р Моника Попова (Нов български университет), доц. д-р Иво Панов (СУ “Св. Климент Охридски”), проф. Калин Порожанов, д.н. (БАН, Институт за балканистика с Център по тракология “Проф. Александър Фол”; Югозападен университет „Неофит Рилски“), д-р Весела Атанасова, д-р Йордан Чобанов, Силвия Кременска (докторант) и Светла Илиева (докторант)

Конференцията е традиционна за Български институт по египтология към НБУ. Първата такава бе посветена на 20 години Египтология в НБУ. Целта на настоящата конференция е Нов български университет да се превърне в център по изучаване на историята на Стария свят, както и представяне на сборник с доклади, изнесени на научна конференция „20 години Египтология в НБУ“, проведена на 03.11.2015 г. Участници в конференцията са представители на катедри на български университети, както и Българска академия на науките.