facebook

Събития

1844651-copy_678x410_crop_478b24840a
19.05.2023 09:30
Събития

Научна конференция „Правото в епохата на цифровата трансформация: предизвикателства и възможности“

Корпус 1, зала 409


Организатор:
департамент „Право“Организационен комитет:
проф. д-р Веселин Вучков,
доц. д-р Деница Топчийска,
доц. д-р Гинка Симеонова,
проф. д-р Веселина Манева,
доц. д-р Ралица Костадинова,
д-р Четин Казак


Покана за участие в конференция

Целта на конференцията е да обедини широк кръг от професионалисти от публичния и частния сектор, академията и граждански активисти, които работят в области, свързани с разработването и прилагането на правната рамка, насочена към регулирането на цифровото пространство, както и към използването на различните приложения на информационните и комуникационните технологии в публичния и частния сектор. Сред важните теми, които очакваме да бъдат разгледани на конференцията, са:

  • E-правата: развитие и предизвикателства в информационното общество;
  • Правните, етичните и социалните предизвикателства на управлението на личните данни;  дигиталната идентичност;
  • Киберсигурността и борбата с киберпрестъпността в света на информационните технологии;
  • Интернет и свободата на изразяване: правните аспекти на регулирането на онлайн комуникациите и свободата на достъп до информация; новости в регулирането на онлайн платформите в ЕС;
  • Интелектуалната собственост и изкуственият интелект; защита на интелектуалната собственост в интернет;
  • Електронно управление и електронно правосъдие: възможности и предизвикателства;
  • Правните предизвикателства при използването на информационните технологии в корпоративния сектор; електронна търговия - договори, отговорности и спорове;
  • Правните аспекти на блокчейн технологиите: регулиране на децентрализацията, криптовалутите и управлението на личните данни;

 

По избрана от Вас тема или теми, предмет на конференцията, Ви каним, да предложите доклад или научно съобщение, което да представите пред участниците в научната конференция.

 

Изказвания към участниците в конференцията

Участниците ще имат възможност за представяне на експозе и/или презентация на докладите в рамките на 15 минути.

Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в Юридическото списание на НБУ, електронно издание, притежаващо ISSN и регистрация в базата данни на НАЦИД и CEEOL.

Не се заплаща такса за участие.

 

Срокове:

За заявяване на участие – 1 май 2023 г.

За представяне на докладите и научните съобщения в изискуемия формат за публикуване – 19 юни 2023 г.

 

За да заявите участие в конференцията, моля попълнете и изпратете приложената регистрационна форма по електронен път до 1 май 2023 г. на e-mail: dtoptchiyska@nbu.bg

 

За повече информация: доц. д-р Деница Топчийска, dtoptchiyska@nbu.bg

 

Приложение 1: Регистрационна форма

Приложение 2 : Изисквания към докладите

Прикачени файлове