facebook

Събития

books1_678x410_crop_478b24840a
13.06.2024 18:00
Добави в Google календар
Събития

Научно-практически семинар „Защита от домашно насилие“

Защитата от домашно насилие и наказателното право

Корпус 1, зала 217Организатори:
Департамент „Право“
Кръжок по наказателно право


Лектори:
Даниел Алексиев
Магдалена Екмекчиян
Милкана Стойчева


Модератор:
доц. д-р Ралица Костадинова


Участници:
Членовете на Кръжок по наказателно право
Студенти, преподаватели, гости

На 13 юни 2024 г. от 18.00 ч. в зала 217, корпус 1 на Нов български университет ще се проведе второто издание на Научно-практически семинар „Защитата от домашно насилие“. В него ще участват членове на Кръжока по наказателно право, които ще представят своите проучвания по въпросите за защитата от домашно насилие.

  • Даниел Алексиев: Наказателноправни аспекти в домашното насилие според Наказателния кодекс на Германия.
  • Магдалена Екмекчиян: Проблеми с уредбата на заповедта за незабавна защита в Закона за защита от домашно насилие. Сравнителноправен анализ.
  • Милкана Стойчева: Сравнително-правен анализ на механизмите за справяне с домашното насилие в българското законодателство и тези в страните, ратифицирали Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие.

През учебната 2023/2024 г. дейността на Кръжока по наказателно право е фокусирана върху защитата от домашно насилие и приноса на наказателното право за това. Във второто издание на Научно-практическия семинар „Защита от домашно насилие“ членовете на кръжока ще представят техните разработки.

Даниел Алексиев, Магдалена Екмечиян и Милкана Стойчева са студенти в 4 курс на магистърска програма „Право“ и членове на Кръжока по наказателно право.

Доц. д-р Ралица Костадинова е ръководител на Кръжока по наказателно право и преподавател в Нов български университет. Била е юридически консултант на пострадали от насилие във ФА „Анимус“ и автор на публикации по проблемите на защитата от домашно насилие.