facebook

Събития

aristotel_678x410_crop_478b24840a
04.05.2015 13:23
Събития

Общоуниверситетски семинар

Идеята за човека, човешкото и човешката среда в съчиненията Аристотел и нашата съвременност

27.05.2015 г., 18:00 часа

Текстове: Аристотел, „Политика“ и „Никомахова етика“

Корпус 1, 409 аудитория „Проф. Васил Стоилов“

Водещи:
проф. Богдан Богданов
ас. д-р Георги Гочев
ас. Владимир Маринов