Събития

pravo-istoria_678x410_crop_478b24840a
16.01.2019 15:00
Събития

Общоуниверситетски семинар „Българска памет и съвест за тоталитарната държава – юридически и исторически разказ“: Медиите в България и татолитарната държава (1944 – 1989 г.)

Корпус 1, Аула

Организатори:
департамент „Право“
департамент „История“

Водещ:
проф. Райна Николова, д.н.

Модератор:
проф. д-р Екатерина Михайлова

Участници:
преподаватели и студенти от програмите на департаментите „Право“, „История“, „Философия“, „Нова българистика“, Център „Български институт за отношения между хората“ и др.

Това издание на общоуниверситетския семинар „Българска памет и съвест за тоталитарната държава – юридически и исторически разказ“ ще проследи публичноправното развитие на медиите в България в периода 1944 – 1989 г. в контекста на тяхното институционално, програмно и финансово развитие.

Райна Николова е магистър по право на СУ „Св. Климент Охридски“ от 1996 г. Тя е доктор по право от 2004 г. по научна специалност „Административно право и административен процес“ и доцент по същата специалност от 2007 г. по конкурс, обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски“. Съдебен кандидат 1996 – 1997 г. Юрисконсулт в Централния кооперативен съюз (1997 г.). Юрисконсулт и административен директор на Българската национална телевизия (1997 – 2003 г.). Член на Съвета за електронни медии (2004 – 2010 г.). Доцент в Нов български университет, департамент „Право“ от 1.03.2010 г. Хоноруван преподавател в Нов български университет (2001 – 2010 г.), ЮЗУ „Неофит Рилски“ (2003 – 2009 г.) и в СУ „Св. Климент Охридски“ от 2009 г. Хоноруван и щатен преподавател във Висше училище „Колеж по пощи и телекомуникации“ – София (2010 – 2012 г.). Доктор на юридическите науки на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ от 24.06.2016 г. Професор на НБУ от 1.02.2017 г. Участник в международни и национални научно-изследователски проекти. Автор на монографии, студии и статии в специализирания научен и периодичен печат. Член на Съюза на юристите в България и на Съюза на българските журналисти.c