Събития

diplomaciata-2019-2_678x410_crop_478b24840a
16.01.2019 16:30
Събития

Общоуниверситетски семинар „Дипломатът на 21 век. “Getting to Know Diplomacy and Diplomats” Да разбираме дипломацията и дипломатите“

Публична лекция и дискусия на Н.Пр. Стефано Балди (Посланик на Италия) на тема: Изкуството на дипломацията или дипломацията на изкуството?

Корпус 1, 310 аудитория „Професор Петър Мутафчиев“


Организатори:

департамент „Администрация и управление“
департамент „Политически науки“

Тема:
Изкуството на дипломацията или дипломацията на изкуството?

Лектор:
Н.Пр. Стефано Балди (Посланик на Италия) 


Модератор:
 д-р Георги Текев, Изпълнителен директор на Нов български университет

 

Семинарът е насочен към студенти в бакалавърски и магистърски програми на департаментите „Администрация и управление“, „Икономика“, „Политически науки“ и др. с цел по-добро познаване на някои специфични аспекти на международните отношения, а именно работата и ролята на посланиците.

Семинарите ще дадат възможност на студентите да обменят мнения и идеи за ролята и отговорностите на дипломатите в 21 век.

За участието си студентите ще могат да получат кредити от извънаудиторни курсове.

Ще бъде осигурен симултанен превод от английски на български език.

Календар на семинара:


24 октомври 2018 г. * Н.Пр. Григориос Василконстандакис (Гърция)
(16:30) Двустранната дипломация между съседни държави

14 ноември 2018 г. * Н.Пр. Ирит Лилиан (Израел)
(16:30) Научна дипломация

05 декември 2018 г. * Н.Пр. Огнян Златев (Ръководител на Представителството на Европейския съюз в България)
Дипломацията на Европейския съюз

16 януари 2019 г. * Н.Пр. Стефано Балди (Италия)
Изкуството на дипломацията или дипломацията на изкуството


Н.Пр. Стефано Балди
Посланик на Италия в София от 19.9.2016 г.

Стефано Балди е роден в град Пиеве (област Перуджа) през 1961 г. През 1986 г. се дипломира по Икономика и търговия в Университета в Рим. През 1989 г. влиза в дипломатическата кариера и започва професионалния си път в Министерство на външните работи, Генерална дирекция „Икономическа дейност“.

Първият му мандат в чужбина е през 1991 г. като заместник-ръководител мисия в посолството в Дар-ес-Салам. През 1995 г. е назначен за първи търговски секретар в Постоянното представителство на Италия в ООН в Женева.

След завръщането му в Рим през 1999 г. и кратък период на работа в Центъра по архив и телекомуникации, е назначен за завеждащ Статистически отдел в Министерството към Звеното за анализ и програмиране в Генералния секретариат.

През 2002 г. е назначен в Постоянното представителство на ООН в Ню Йорк като първи съветник, отговарящ за Първия комитет на Общото събрание по въпросите на разоръжаването и неразпространението на оръжия; през 2006 г. се премества в Постоянното представителство на ЕС в Брюксел, където изпълнява длъжността на съветник по външните работи в рамките на Общата външна политика и политика за сигурност (ОВППС).

При завръщането му в Министерството през 2010 г. е назначен за ръководител на Звено за научно и технологично сътрудничество в Генерална дирекция „Промотиране на система Италия“.

От 2011 г., след повишението в ранг на пълномощен министър, отговаря за обучението в Министерство на външните работи – отначало като директор на Дипломатическия институт, а от 2014 г. като завеждащ специално Звено в Генерална дирекция „Ресурси и иновация“. Освен ръководене на звеното осъществява и активна дейност по обучение в областта на дипломатическия мениджмънт и комуникациите.

От дълги години Стефано Балди съчетава дипломатическата си работа с усилена академична дейност. Автор е на многобройни книги. Изследователската му дейност и последните му публикации са посветени на използването на новите технологии и социалните медии в дипломацията, на приложението на мениджмънта в дипломацията и накнигите, написани от италиански дипломати. Създава и поддържа блог за обучение “Diplo Learning corner” и сайта „Дипломацията в образи“, посветен на исторически снимки на италиански дипломати.
От 2013 до 2016 г. води по радио ЛУИС свое авторско седмично радиопредаване „Дипломация и околности“, посветено на професията на дипломата.