Събития

baldi-01_678x410_crop_478b24840a
11.12.2019 16:30
Събития

Общоуниверситетски семинар „Дипломатът на 21 век. “Getting to Know Diplomacy and Diplomats” Да разбираме дипломацията и дипломатите“

Публична лекция на Н.Пр. СтефаноПубли Балди, Посланик на Италия в България: Социалните медии и предизвикателствата пред дипломатическата комуникация

Корпус 1, 310 аудитория „Професор Петър Мутафчиев“

Организатори:
департамент „Администрация и управление“ и департамент „Политически науки“

Водещ:
Н.Пр. Стефано Балди,
Посланик на Италия в България

Модератор:
доц. д-р Кристиян Хаджиев,
ръководител на департамент „Администрация и управление“

Семинарът е насочен към студенти в бакалавърски и магистърски програми на департаментите „Администрация и управление“, „Икономика“, „Политически науки“ и др. с цел по-добро познаване на някои специфични аспекти на международните отношения, а именно работата и ролята на посланиците.

Семинарите ще дадат възможност на студентите да обменят мнения и идеи за ролята и отговорностите на дипломатите в 21 век.

За участието си студентите ще могат да получат кредити от извънаудиторни курсове.

Ще бъде осигурен симултанен превод от английски на български език.

Календар на семинара:

16 октомври 2019 – 16.30
Н.Пр. Алберто Труеба (Аржентина)
Значението на протокола в дипломацията


13 ноември 2019 – 16.30
Н.Пр. Фабрицио Зарконе (Световна банка)
Многостранната финансова дипломация


11 декември 2019 – 16.30
Н.Пр. Стефано Балди (Италия)
Социалните медии и предизвикателствата пред дипломатическата комуникация


Н.Пр. Стефано БАЛДИ
Посланик на Италия в София от 19.9.2016 г.
Стефано Балди е роден в град Пиеве (област Перуджа) през 1961 г. През 1986 г. се дипломира по Икономика и търговия в Университета в Рим. През 1989 г. влиза в дипломатическата кариера и започва професионалния си път в Министерство на външните работи, Генерална дирекция „Икономическа дейност“.

Първият му мандат в чужбина е през 1991 г. като заместник-ръководител мисия в посолството в Дар-ес-Салам. През 1995 г. е назначен за първи търговски секретар в Постоянното представителство на Италия в ООН в Женева.

След завръщането му в Рим през 1999 г. и кратък период на работа в Центъра по архив и телекомуникации, е назначен за завеждащ Статистически отдел в Министерството към Звеното за анализ и програмиране в Генералния секретариат.

През 2002 г. е назначен в Постоянното представителство на ООН в Ню Йорк като първи съветник, отговарящ за Първия комитет на Общото събрание по въпросите на разоръжаването и неразпространението на оръжия; през 2006 г. се премества в Постоянното представителство на ЕС в Брюксел, където изпълнява длъжността на съветник по външните работи в рамките на Общата външна политика и политика за сигурност (ОВППС).
При завръщането му в Министерството през 2010 г. е назначен за ръководител на Звено за научно и технологично сътрудничество в Генерална дирекция „Промотиране на система Италия“.

От 2011 г., след повишението в ранг на пълномощен министър, отговаря за обучението в Министерство на външните работи – отначало като директор на Дипломатическия институт, а от 2014 г. като завеждащ специално Звено в Генерална дирекция „Ресурси и иновация“. Освен ръководене на звеното осъществява и активна дейност по обучение в областта на дипломатическия мениджмънт и комуникациите.

От дълги години Стефано Балди съчетава дипломатическата си работа с усилена академична дейност. Автор е на многобройни книги. Изследователската му дейност и последните му публикации са посветени на използването на новите технологии и социалните медии в дипломацията, на приложението на мениджмънта в дипломацията и накнигите, написани от италиански дипломати. Създава и поддържа блог за обучение “Diplo Learning corner” и сайта „Дипломацията в образи“, посветен на исторически снимки на италиански дипломати.
От 2013 до 2016 г. води по радио ЛУИС свое авторско седмично радиопредаване „Дипломация и околности“, посветено на професията на дипломата.