Събития

nbu-cover_678x410_crop_478b24840a
13.02.2019 13:00
Събития

Обучение „Ефективно управление на времето“

Корпус 2, зала 110

Организатори:
Център за кариерно развитие и обучителни ресурси
отдел „Персонал“

Водещ:
гл. ас. д-р Александър Пожарлиев

Участници:
административен и академичен състав с управленски функции; служители, които искат да подобрят уменията си за самоуправление.


Обучението цели:
• Да се определят собствени проблеми с управлението на времето.
• Да се обсъдят подходи за организиране на себе си чрез разграничаване и приоритизиране на дейностите.
• Да се обсъдят подходи за организиране на другите чрез ефективно делегиране.

Гл. ас. д-р Александър Пожарлиев , преподавател в НБУ. Акредитиран консултант по организационно развитие и тренинг на Human Synergistics International. Сертифициран практик по системата за оценка и тренинг Insights Discovery. Сертифициран оценител в център за развитие на висши служители от публичната администрация.