facebook

Събития

pexels-mike-190574_678x410_crop_478b24840a
20.05.2021 14:40
Събития

Онлайн семинар „Превключваеми реактивни двигатели - технологични аспекти, управление и приложения“

Онлайн


Организатор:

департамент „Информатика“


Водещ:
доц. д-р Ясен ГорбуновПревключваемите реактивни двигатели (ПРД) са сред първите въртящи се електрически машини, но благодарение на постиженията в силовата електроника и изчислителната техника те са особено перспективни поради конструктивните и енергетични предимства, които притежават. Нарастващият интерес се дължи както на предизвикателствата, поставени от страна на все по-агресивно навлизащите електрически превозни средства, така и повишаването на екологичните и производствени критерии в областта на големите мощности, а именно в минното дело.

Темата е по Проект по програма за двустранно сътрудничество на Фонд Научни Изследвания България – Китай, договор № КП-06-Китай/2 2019-2021г., „Изследване на система за енергетичен контрол и управление на мощни електрозадвижвания с превключваеми реактивни двигатели в мините за каменни въглища“.


Докторска степен по Електротехника, електроника и автоматика, Технически Университет – София, Факултет Автоматика
Магистър инженер по Автоматика, Технически Университет – София, Факултет Автоматика
Бакалавър инженер по Автоматика, Технически Университет – София, Факултет Автоматика

Щатен доцент в Нов български университет.

Основни изследователски интереси в областта на: програмируеми логически устройства (CPLD и FPGA) и техните приложения в управлението на електромеханични системи и системи за електрозадвижване; проектиране на цифрови схеми и вградени системи; невро- и размито управление; компютърни системи и архитектури; приложение на компютърните системи в моделирането и управлението на технологични обекти и процеси.

Участие в над 10 международни проекти, включително като ръководител.

Четени курсове в НБУ: компютърни архитектури (на български и английски език), сензорни системи в роботиката, вградени системи (на английски език)