facebook

Събития

doktorantsko-web_678x410_crop_478b24840a
22.06.2024 14:30
Събития

Осма годишна докторантска конференция на НБУ

“Excellence in the Humanities, Social Sciences and Arts”

гр. Созопол, Почивнабаза Уникредит, ул. "Лазурен бряг" 9
Онлайн


Годишната докторантска конференция на НБУ е вече традиционен интердисциплинарен форум на докторантите от целия университет. Успешно са проведени седем конференции, за всяка от годините 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 и 2023 г. /през 2020 г. поради извънредната пандемична обстановка планираната конференция бе отменена/. Първите три конференции се проведоха в комплекса на ЮЗУ в местността „Бачиново“, гр. Благоевград. От 2019 г. конференцията бе изнесена в гр. Созопол, с цел да се използва базата на НБУ там. Настоящата Осма годишна докторантска конференция също е планирана в гр. Созопол, за периода 22-27 юни 2024 г.
Ежегодната конференция е заложена в стратегията на Докторантското училище на НБУ, създадено през април 2017 година. Конференцията продължава да се радва на все по-сериозен интерес от страна на докторантите на НБУ, а от миналата година и на докторантите от университетите партньори от ERUA.
Така за първи път конференцията през 2023 г. беше международна със сесии на английски и на български език. Също международна и дори по-голяма ще бъде и предстоящата конференция. Тази година записани за участие с доклади са 26 докторанти и млади учени от НБУ и съответно 15 от университетите-партньори в ERUA.
В конференцията, освен докторантите и младите учени, тази година участват 16 преподаватели от университета – виж приложения списък на участниците.

С цел отваряне на конференцията към по-широка културна публичност в нея са включени три артистични събития:
д-р Ана Васева, ”Двойното време в киното и театъра”;
Явор Гърдев, "Ефекти на отчуждението чрез сценична употреба на редки, изчезващи и мъртви езици в проекта “Венецианският търговец”;
Весела Данчева и Иван Богданов, “Образ и внушение в анимационното кино”


В сесии на тематичен принцип ще бъдат разпределени докладите на докторантите и младите учени: модератори на тези сесии са част от присъстващите преподаватели.

Прикачени файлове