Събития

playback-g_678x410_crop_478b24840a
17.06.2017 18:30
Събития

Playbаck - спектакъл

Университетски театър

Организатори:
департамент „Театър“
Университетски театър

Водещ:
гл. ас. д-р Антоанета Петрова

Участници:
студенти от департамент „Театър“ и деца от Юнити Академия

Музика:
Александър Пенкин и Мартиан Табаков

Playback e спонтанно създаден импровизационен диалог между публика и актьори, огледало на преживяванията на зрителите. В основата на playback е идеята за обмяна на опит и промяна на въвлечените в него участници - разказвач, актьори и публика. Разказвачът публично ни дарява с лична история за реални хора и събития. Актьорите, рискувайки неуспех в честен диалог, креативно отразяват незримото и перспективата в разказа, визуализирайки отговорите, които разказващият несъзнавано търси у себе си. Публиката ни дарява с дълбоко внимание.