Събития

playback_678x410_crop_478b24840a
09.01.2019 18:30
Събития

„Playback“ спектакъл

Университетски театър

Организатори:
департамент „Театър“
Университетски театър

Водещ:
гл. ас. д-р Антоанета Петрова

Участници:
студенти от програмите на департамент „Театър“

Playback e спонтанно създаден импровизационен диалог между публика и актьори, огледало на преживяванията на зрителите.

В основата на playback е идеята за обмяна на опит и промяна на въвлечените в него участници - разказвач, актьори и публика. Разказвачът публично ни дарява с лична история за реални хора и събития. Актьорите, рискувайки неуспех в честен диалог, креативно отразяват незримото и перспективата в разказа, визуализирайки отговорите, които разказващият несъзнавано търси у себе си. Публиката ни дарява с дълбоко внимание.