facebook

Събития

semio_678x410_crop_478b24840a
13.09.2015 10:00
Събития

Подходи в семиотичните изследвания

Международна ранноесенна школа

Комплекс „ВИП зона“, гр. Созопол

Организатор:
Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания


Лектори:
Еро Тарасти, 
Пол Кобли,
Йордан Златев,
Масимо Леоне,
Дарио Мартинели,
Кристиан Банков,
Димитър Трендафилов,
Георги Цонев

Участници:
студенти и преподаватели от НБУ

06-13.09.2015 г.

Събитието се състои в 8 дневно интензивно интердисциплинарно обучение, ориентирано около темата за семиотичните изследователски подходи. Очакват се 5 гост лектори от Великобритания, Италия, Швеция, Финландия и Литва, 21 наши и 14 входящи от чужбина студенти и докторанти, 7 преподаватели от НБУ. Предвидените лекции покриват всички основни семиотични школи и освен лекциите са планирани разнообразни форми на обучение, включващи семинари, кръгли маси и уъркшопове.

Събитието се осъществява под егидата на Световната асоциация за семиотични изследвания (IASS) и е широко разгласено по всички международни информационни канали.

Проф. Еро Тарасти – почетен доктор на НБУ, професор в Хелзинския университет, водещ световен авторитет в музикалната семиотика, автор на над 20 книги и стотици статии.

Проф. Пол Кобли – Президент на световната семиотична асоциация (IASS/AIS), професор в университета в Мидълсекс, световен авторитет в семиотика на медиите, автор на едни от най-цитираните книги в областта като:
• Introducing Semiotics. Icon Books, 1997.
• Narrative. New Critical Idiom series, Routledge, 2001, 267 pp.

Проф. Йордан Златев – професор в университета в Лунд, водещ авторитет в когнитивната семиотика, автор на стотици научни статии, един от най-цитираните семиотици според Google Scholar.

Проф. Дарио Мартинели – директор на Международния семиотичен институт към Технологичния университет в Каунас, Литва; водещ авторитет в областта на зоосемиотиката, автор на няколко монографии и наръчник по темата.

Доц. Масимо Леоне – асоцииран професор по културна семиотика в Университета в Торино, автор на 6 монографии по различни теми в рамките на структуралната семиотика, участник в множество съвместни проекти между НБУ и Торино.