Събития

debati-bachu_678x410_crop_478b24840a
11.09.2019 15:00
Събития

Подписване на меморандум за сътрудничество между НБУ и Българска асоциация на частните училища (БАЧУ)

Корпус 1, зала 20

Организатори:
КСИЦ, УППО, отдел „Външни комуникации“ - ЦУА

Водещ:
г-н Христо Панчугов

Участници:
проф. д-р Пламен Бочков,
г-жа Мария Каменова, Председател на БАЧУ,
г-н Красимир Вълчев, Министър на образованието и науката

Нов български университет и Българската асоциация на частните училища ще подпишат Меморандум за сътрудничество в областта на образованието и научноизследователската дейност, насочена към развитието на образованието в Република България.

Двете страни ше се споразумят да осъществяват активно сътрудничество, свързано с темите:
• развитие и поддържане на качеството на образованието в България;
• научноизследователска дейност, насочена към развитието и поддържането на добри практики в образованието;
• изграждане и поддържане на модерна нормативна база, ориентирана към потребностите за образование и учене през целия живот - Lifelong learning, вкл. провеждане на съвместни събития със значимост за двете страни в контекста на съставения Меморандум.