Събития

erasmus_678x410_crop_478b24840a
16.01.2019 13:00
Събития

Постоянен семинар „Лидерство и управление“: Преподавателска мобилност в Университета на Лапландия (програма "Еразъм+")

Библиотека, Семинарна зала

Организатори:
департамент „Администрация и управление“, секция „Публична администрация“

Водещ:
гл. ас. д-р Милена Караджова

Модератор:
доц. д-р Албена Павлова

Участници:
студенти, гости

Д-р Милена Караджова ще представи резултатите от своето пътуване през м. декември 2018 г. по програма „Еразъм+“ в Юридическия факултет на Университета на Лапландия, Финландия. Лекциите ѝ пред студенти и докторанти на лапландския университет са свързани с развитие на правото на собственост в България. Представените теми отразяват както историческото развитие на уредбата на собствеността у нас, така и съвременни проблеми относно правото на собственост в България.