facebook

Събития

dsc0328_678x410_crop_478b24840a
20.01.2016 09:40
Събития

Практически аспекти при организирането на транспорта

Лекция

Корпус 1, зала 217

Организатор:
департамент „Бизнес администрация“

Лектор:
Рая Рендакова, ръководител отдел „Обслужване на клиенти“, фирма „Гопет Транс“

Модератор:
доц. д-р Ирена Емилова

Участници:
студенти в курс BATB531 „Организация на транспорта“, БП „Туризъм“


В лекцията ще се обърне внимание на практическите аспекти при организирането на транспортната дейност и по-конкретно на спедиторски услуги по извършване на автомобилен превоз, организацията на дейностите, които се извършват в логистичните центрове, технологията и организацията на транспортното обслужване и работата с клиенти.

Акцент на събитието ще бъде представянето на прилагания управленския модел в дейността на компанията, а също така проблемите и тенденциите, пред които са поставени транспортните компании в България. По време на лекцията ще се предостави възможност на студентите да поставят своите въпроси, свързани с разглежданата проблематика.