facebook

Събития

mosv-1_678x410_crop_478b24840a
02.02.2024 09:45
Събития

Практически занятия в Изпълнителна агенция по околна среда към МОСВ: наблюдение и оценка на околната среда

Изпълнителна агенция по околна среда към Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136


Организатори:
департамент „Природни науки“
БП „Екология и опазване на околната среда“
МП „Екологични експертизи и контрол“Лектори от ИАОС:
експерти в Изпълнителна агенция по околна среда към МОСВ


Водещи от НБУ:
доц. д-р Ралица Берберова, доц. д-р Биляна Костова


Участници:
Студенти от редовните и дистанционни програми по екология: 7-ми семестър на БП „Екология и опазване на околната среда“ и 1-ви семестър на МП „Екологични експертизи и контрол“.


Целта на посещението е провеждане на практически занятия та студентите от редовните и дистанционни програми по екология към департамент „Природни науки“ – БП „Екология и опазване на околната среда“ и МП „Екологични експертизи и контрол“.  

 

По време на практическите занятия студентите се запознават с дейността на ИАОС, както и с дейността на лабораторната база – част от институцията:

-          различни методи за пробовземане и лабораторен анализ в реална работна среда;

-          начин на функциониране на Националната система за контрол качеството на атмосферния въздух в реално време;

-          начин на функциониране на Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон;

-          начин на функциониране на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие;

-          запознаване с различни доклади, бюлетини и публични регистри за състоянието на околната среда, подготвяни и поддържани от ИАОС.

 

Студентите получават нови специфични знания и умения от практиката относно методи и средства за наблюдение на околната среда или нейни отделни компоненти и фактори, както и приложение на резултатите от това наблюдение при изготвяне на оценки за състоянието на околната среда.