facebook

Събития

kossio-copy-02_678x410_crop_478b24840a p1140647-06_678x410_crop_478b24840a
07.05.2015 16:30
Събития

Правото на собственост като гаранция за реализиране на основните човешки права

В рамките на научен семинар „Лидерство и управление в публичния сектор“

Корпус 2, зала 115

 

Организатор:

департамент „Публична администрация“

 

Водещ:

гл. ас. д-р Милена Караджова

 

Модератор:

проф. д-р Николай Арабаджийски

 

Участници:

преподаватели и студенти от департамент „Публична администрация“

 

Правната доктрина поставя на непрекъсната дискусия същността на правните понятия. Най-старите правни институти, каквито са правата изобщо и правото на собственост – конкретно, са подложени и на най-голяма дисекция и преосмисляне. Дискусионно се оказва дори съдържанието/смисълът на правните понятия и отличаването им от неправните, като самата собственост се оказва ярък пример за това. Когато собствеността като понятие се усложни с трансформирането й в право на собственост, разбирането на съдържанието на това понятие се усложнява многократно.

 

Позициите са различни и стигат до взаимното си отричане. Споровете около моралния статус на собствеността налагат разбирането, че собствеността е институция, която се нуждае от мотивировка.