Събития

banner-info-28_678x410_crop_478b24840a
28.01.2020 16:30
Събития

Представяне на електронно издание на Годишник „Икономика и бизнес“ том 3, 2018 на департамент „Икономика“

Корпус 1, Център за книгата, Книжарница

Организатори:
Център за книгата
департамент „Икономика“

Лектор:
доц. д-р Ренета Димитрова


Участници:
студенти и преподаватели

Второто издание на Годишника на Департамент „Икономика“ се концентрира върху актуални проблеми на икономиката, бизнеса, финансите и маркетинга. Публикуваните статии представят научно-изследователската дейност на щатни преподаватели и студенти от Нов български университет и на колеги от други университети. Основната цел на изданието е да се даде публичност и достъпност на изследванията на преподавателите и студентите, така че да могат да се ползват както като учебни материали в бакалавърските и магистърските програми в департамента, така и като справочна литература за бизнеса. Включените научни материали са резултат на задълбочени научни и практически изследвания през учебната 2016/2017 година. Тяхната цел е да повишат ефективността и качеството на обучението, да актуализират преподавания материал с последните новости от областта на икономиката и бизнеса.