facebook

Събития

godishnik-pravo-web_678x410_crop_478b24840a
14.02.2024 16:00
Събития

Представяне на годишник на департамент „Право“

Център за книгата, книжарница

Организатори:
Център за книгата и департамент „Право“


Водещ:
проф. д-р Екатерина Михайлова


Дискутант:
доц. д-р Катерина Йочева

Идеята за Годишник на департамент „Право“ на НБУ, в който да се публикуват актуални изследвания (студии и статии) на членове на департамента се заражда през 2013 г., когато от печат излиза първата книжка на изданието – Годишник 2012.

От самото начало изданието е замислено като периодично – по 1 брой годишно, като в зависимост от обема му се отпечатва в един или в два тома. Първият брой се реализира по идея на доц. д-р Катерина Йочева, която от създаването на изданието до момента е негов съставител, отговорен редактор, отговорник за дизайна и оформлението, редактор и/или автор на преводите от и на английски език.

В редакционната колегия на изданието неизменно се включват водещи специалисти от различните направления в департамент „Право“ на НБУ – в областите на публичноправни науки, гражданскоправни науки и наказателноправни науки.

Годишникът е рецензиран, вписан е в реномирани национални и международни бази данни и може да се използва както онлайн, така и като книжно издание.

В юбилейната 10-годишнина от началото на издаването на Годишника Ви каним на представяне на новия му брой – Годишник 2022.