Събития

mihail-nedelchev-at-the-vi-atanas-slavov-s-readings-in-nbu-18-01-2016_678x410_crop_478b24840a
07.09.2019 20:00
Събития

Представяне на книгата на проф. Михаил Неделчев на Аполония 2019

Том първи „Литературноисторически обзорни сюжети“ от тритомника „Как работи литературната история?“

Художествена галерия, гр. Созопол

Водещ:
проф. Михаил Неделчев

Предстои да излезе най-новата му книга „Как работи литературната история?“. Нови съчинения в три тома. Литературноисторически обзорни сюжети. В последната литературна вечер на Аполония е премиерата на първия том на трилогията.

Тритомникът „Как работи литературната история?“ събира писани през последните десет години студии, статии, етюди, очерци, есета, посветени на проблеми, стилови насоки, тематични доминанти, персоналистични проявления от българската (предимно) литература и литературна култура. Те заюитават един възглед за литературната история, който оспорва безалтернативната свръхзначимост и непоклатимост на „големия наратив“, пледира за самостойността  на сътворените литературноисторически сюжети - дори и ненамерили място в този „голям наратив“.

Първият том „Литературноисторически обзорни сюжети“ обхваща хронологически явления от близо два века - от 1868 - първата година на новобългарската литература, до мистификационните постмодерни игри с антологийното и до последния голям литературен скандал около Литературен вестник (2016 г.).

Творчеството на проф. Михаил Неделчев изследва проблемите на литературната теория и философията на българската култура и литература, както и историята на новия български демократически преход. Той пише за литературния, политическия и културния персонализъм, геопоетиката и актуалния литературен живот.