facebook

Събития

emocionalna-inteligentnost_678x410_crop_478b24840a
28.06.2024 16:30
Събития

Представяне на монографията „Емоционалната интелигентност: възникване на парадигмата, обяснителни теории и измерване“ с автор Любомир Джалев

Център за книгата, книжарница


Организатори:
Център за книгата и департамент „Когнитивна наука и психология“


Водещ:
проф. д-р Лилия Гурова


Дискутант:
доц. д-р Милена Мутафчиева

 

Емоционалната интелигентност е сравнително ново понятие в психологията, което привлича вниманието не само на изследователите в тази област, но и на специалисти в различните й приложни полета. Сред най-важните въпроси, свързани с емоционалната интелигентност, са доколко тя е „интелигентност“, за самостойността на понятието, за връзките му с понятия като когнитивна интелигентност и особено социална интелигентност, както и с други психологически характеристики, за начините на нейното измерване.

В книгата са разгледани тези и други въпроси, проследено е възникването и развитието на идеите за емоционална интелигентност и основните й концептуални модели. Представена е адаптацията на психологически инструмент за нейното оценяване и са изведени норми за българската популация.

Любомир Джалев е дългогодишен директор на Центъра за оценяване и преподавател в департамент „Когнитивна наука и психология“ в Нов български университет. Научните му интереси и публикации са в областта на емоционалната интелигентност и теорията за междуличностно приемане-отхвърляне, както и на методологията на психологическите изследвания - количествени и качествени методи в социалните и поведенческите науки, измерване и оценяване в образованието, психологически измервания и тестови теории.

Участвал е в разработването и адаптирането на множество психологически инструменти за оценяване. Водил е различни курсове, основни сред които са по психологическо скалиране, тестология, конструиране на тестове за постижения, съвременни образователни технологии и статистическа обработка на данни.