facebook

Събития

5-g-mobilni_678x410_crop_478b24840a
15.05.2024 16:20
Събития

Представяне на монографията „Нови 5G поколение мобилни клетъчни системи“

Автор - Росен Пасарелски

Център за книгата, Книжарница


Организатори:
Център за книгата
департамент „Телекомуникации“


Модератор:
проф. д-р Пламен Цветков, ръководител на департамент „Телекомуникации“

Дискутант:
доц. д-р Васил КъдревРосен Пасарелски е доктор по комуникационна и компютърна техника и доцент в департамент  „Телекомуникации“ на Нов български университет. Ръководител и член на експертни групи на НАОА за  акредитация на професионални направления и институционални акредитации в област „Технически науки“.

Автор е на повече от 90 научни публикации, както и участник в множество значими национални и международни проекти, конференции и симпозиуми.

Главен редактор на годишника на департамент „Телекомуникации“ на НБУ, индексиран в Central and Eastern European Online Library (CEOOL). Към настоящия момент заема административната длъжност „Директор на програмен съвет“ на департамента.

 

Тази книга е посветена на състоянието на мрежовата архитектура в 4G-LTE и 5G мобилните клетъчни системи, опорната мрежа и мрежата за радиодостъп, интерфейсите и протоколите, управлението на радиоресурсите, сигурността, каналите и методите за множествен достъп. Представен е подход на последователен анализ и оценка на мрежовите функции и обекти в 5G системите, както и на протоколите и методите за множествен достъп в мрежовата архитектура. Изследва се взаимодействието между 4G-LTE и 5G системите, като се подчертава връзката в опорните мрежи, обсъждайки ядрото 4G-EPC и опорната 5G мрежа, както и връзката в мрежите за радиодостъп E-UTRAN и 5G RAN. В края на всеки раздел са предложени математически анализи и модели с числови резултати на методите за множествен достъп, използвани в 4G и в 5G системите, както и математически модели с конкретни примери и изчисления за оптимизиране на възможностите за радиосигнализиране в 5G системите.