Събития

info-08-01_678x410_crop_478b24840a
08.01.2019 16:30
Събития

Представяне на „Религиозната политика на БКП и Бялото братство“ от гл. ас. д-р Живко Лефтеров

Център за книгата – книжарница, корпус 1

Организатори:
Център за книгата
департамент „История“

Водещи:
доц. д-р Лъчезар Стоянов, доц. д-р Михаил Груев

Участници:
преподаватели и студенти от НБУ и от други университети

Настоящата монография е посветена на една непроучена тема в съвременната българска историография – историята на Бялото братство през комунистическия период и водената спрямо него политика. Изследването, базирано на изключително богат изворов материал и литература, описва безпристрастно този най-слабо известен период от съществуването на братството и подлага на критичен анализ съществуващите популярни, преувеличени и легендарни представи за него. По този начин пред читателя се открива една достоверна и задълбочена картина за мащабите и значението на Бялото братство, както и за присъствието му в политическия и културен живот на комунистическа България.

По време на събитието изданието се продава с 10 % отстъпка.