Събития

banner-info-4-12_678x410_crop_478b24840a
04.12.2019 16:30
Събития

Представяне на сборника „Портретът на моя двойник“ и „Жените на Варшава“ от Георги Марков в българската литература и култура“

Корпус 1, Център за книгата – книжарница

Организатор:

Център за книгата
департамент „Нова българистика“

Водещи:
проф. Пламен Дойнов, д.н.,
доц. д-р Йордан Ефтимов

Участници:
студенти и преподаватели от НБУ и от други академични центрове

Сборникът описва и анализира мястото на „Портретът на моя двойник” и „Жените на Варшава“ от Георги Марков (1929–1978) в литературата на ХХ век. Акцентирано е както върху историята около написването и публикуването на произведенията, върху четенето на двете новели в сравнителен план с останалите текстове в едноименните книги, върху особеностите на наративните им модели и текстологически проблеми, свързани с по-късни преработки, така и върху мястото им в творчеството на Георги Марков като вероятни върхови постижения в неговата художествена проза. Книгата съдържа текстове от конференцията, организирана в Нов български университет на 23 ноември 2018 г., както и раздел „Критически архив“ и библиография.