facebook

Събития

vatsov_678x410_crop_478b24840a
12.06.2023 18:00
Събития

Премиера на книгата на Боян Манчев и Димитър Вацов „Що е онтология? Насрещни определения“

НБУ в Центъра, ул. „Г.С. Раковски“ 191Б

Организатори:
департамент „Философия и социология“
НБУ в Центъра

Водещ:
Дарин Тенев

Дискутанти:
Боян Манчев и Димитър Вацов


Книгата „Що е онтология? Насрещни определения“ представя и разработва експериментално средищни философски категории, същевременно очертавайки хоризонта на оригинална онтологическа програма.

Своеобразният опит се основава на дългогодишния обмен между Димитър Вацов и Боян Манчев – двама философи, обединени от усилието да възстановят позитивността на философското мислене: силата му да утвърждава и да устоява в света. За целта те предлагат „насрещни“  определения на ключови метафизични и/или онтологически понятия – съществуване, битие, свят, енергия, материя, форма, време и пространство, модалност, субект – критически преработвайки есенциалистките рудименти в тях така, че те да могат да продължат да работят в динамичен режим. Резултатът на двойното усилие е една комплексна „двуядрена“ теория – сложно единство на две сближаващи се в ред измерения, но все пак неидентични концепции. Сближаванията и различията между тях спомагат за многоизмерното, „релефно“, диалогично и експериментално разгръщане на фундаменталния предмет на изследването.

Книгата е насочена както към философи, специалисти в хуманитарното поле и студенти, така и към широка читателска публика с интерес към философската проблематика. Нейният иновативен характер позволява преработването на високата теория и индивидуалните тези на двамата автори в достъпно и увлекателно четиво. По тези причини книгата представлява не само оригинален принос към българската философия и хуманитаристика, но е и навременно четиво във времето на криза на ценности и понятия, когато преосмислянето на основни категории на нашата култура и на нашия свят става по-належащо от всякога.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерство на културата.


„Тази книга е своеобразен манифест на модалната онтология. На онтологията на трансформацията.
На първо място, става дума не само за предефиниране на онтологията, а за предефиниране на битието. Съществуването е интерпретирано енергитично като модално взаимодействие на сили. На второ място, тази нова онтология изисква преосмисляне на субекта по начин, който онтологизира субекта и субективира съществуващото.

Има смелост, която може да се изрази и мисли само като философия. Има философия, която изисква смелост. Преодолели и метафизиката, и постметафизическото мислене, Боян Манчев и Димитър Вацов се отправят на път в непознат океан, който никой вече няма право да пренебрегне.“
– Дарин Тенев