facebook

Събития

pr-05_678x410_crop_478b24840a
02.04.2015 16:30
Събития

Премиера на сборник с доклади на Лятна школа по връзки с обществеността 2013

 Библиотека, Зала със сини столчета

 

Организатор:
департамент „Масови комуникации“

 

Водещ:
проф. д-р Михаил Мелтев

 

Модератор:
гл. ас. д-р Евелина Христова

 

Участници:
преподаватели, докторанти, студенти и гости

 

Лятната школа по връзки с обществеността е широко разпознаваем форум, провеждан от департамент „Масови комуникации“ на НБУ. Инициативата утвърждава водещата роля на университета в развитието на професията в България. НБУ е първият български университет, който започва да обучава студенти по ПР в началото на 90- те години на 20. век. Поддържането и популяризирането на дейностите на департамента допринасят за оформянето на НБУ като лидер в образованието по професията и реализацията на студентите в практиката.

 

Сборникът традиционно представя научната част – докладите и научните съобщения от Лятната школа по връзки с обществеността 2013 „Изборите в ПР и ПР при избори“.