facebook

Събития

img-0048_678x410_crop_478b24840a
04.06.2024 17:00
Събития

Продължаваща научна конференция: „Отсъствието на човека в литературата на НРБ: образцови биографии, „бивши хора“, растения, животни, предмети, машини и други нечовеци в българската литература през втората половина на ХХ век“

Освободеното животно. Опит върху коня, техническия прогрес и литературата на соца

Корпус 1, зала 20


Организатор:
департамент „Нова българистика“Водещ:
доц. д-р Биляна Курташева

Модератори:
проф. д.н. Пламен Дойнов, доц. д.н. Морис Фадел

Участници:
студенти и преподаватели от НБУ


Комунистическата идеология се представя като хуманистична, официалните гласове на социалистическата епоха обичат да твърдят, че поставят човешките проблеми в центъра на своята идеология и политика, но всъщност много често човекът е децентриран, както от самата официална идеологическа доктрина, така и от съпротивите срещу нея. Изложението на доц. д-р Биляна Курташева ще даде още един интересен ракурс към това фундаментално противоречие, разглеждайки ролята на животното в едно време, когато то бива „освободено“, заменяно от машината в социалния живот на хората.

 

Доц. д-р Биляна Курташева е специалист по теория и история на литературата.