Събития

books7_678x410_crop_478b24840a
20.06.2017 14:40
Събития

Публична академична лекция „Посттранскрипционно генно мълчание при вирусните инфекции“

Корпус 1, зала 413

Организатор:
департамент „Природни науки“

Лектор:
доц. д-р Николай Петров

Модератор:
проф. д-р Даниела Пиларска

Участници:
щатни преподаватели от департамент „Природни науки” и студенти от БП „Биология - обща и приложна”

Публичната академична лекция е свързана с избор на академичната длъжност „доцент“ в професионално направление 4.3. Биологически науки.