Събития

rosen-buchvarov-web_678x410_crop_478b24840a
19.12.2018 11:20
Събития

Публична лекция „Говорене пред публика – за малката разлика между провала и фурора“

В рамките на семинар „Знания за ПР практици и журналисти“

Корпус 1, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев“

Организатор:
департамент „Масови комуникации“

Лектор:
Росен Бъчваров

Модератор:
гл. ас. д-р Евелина Христова

Участници:
Студенти по ПР и журналистика, преподаватели и гости на департамент Масови комуникации, НБУ

 

На 19 декември г-н Бъчваров ще говори по темите:
Успешно представяне пред публика – за съотношението на невербално, паравербално и вербално (съдържателно);
Език на тялото – поза, стойка, движение пред аудиторията, жестове и мимики, зрителен контакт с аудиторията, гласови качества;
Как да се държим и какво да избягваме в публичната си реч;
Стрес и притеснение, проявни форми и тактика за самообладание;
Справяне с „непокорна“ аудитория, управление на сесии с (неудобни) въпроси;
Редактирано интервю (репотраж) за новините.

 

Събитието е част от семинар „Знания за ПР практици и журналисти“ на департамент „Масови комуникации“ и си поставя за цел да запознае студентите с професионалисти от практиката в сферата на пъблик рилейшънс и журналистиката.

Росен Бъчваров ръководи комуникационната политика на Националната агенция за приходите повече от 18 години. Има богат опит в комуникационни и бизнес проекти в публичния сектор в България, Югоизточна Азия и Латинска Америка.
Като дългогодишен лектор Росен е провел десетки групови и индивидуални тренинги на близо 2000 курсисти по теми като управление на кризи, работа с медии и медийни интервюта, публично говорене и презентационни умения.
С образование по маркетинг от УНСС, право в СУ „Св. Климент Охридски", специализации в сферата на корпоративните комуникации в САЩ и Швеция и докторант в сферата на невербалните комуникации, Росен има задълбочен поглед върху медийния контекст в България, богат практически опит в сферата на маркетинга, включително в управлението на кризи.