Събития

l-kanchev-30-z-1126_678x410_crop_478b24840a
20.01.2020 13:00
Събития

Публична лекция „Как се постига успех на европейския туристически пазар – с диплома или с практика?“

Корпус 2, Зала 304

Организатор:
департамент „Администрация и управление“

Лектор:
Любен Кънчев, заместник-министър на туризма


Модератор:
доц. д-р Соня Алексиева

Участници:
студенти от БП „Управление на туризма“ - курсове Бизнес комуникации в туризъм, Хотелиерство и ресторантьорство и др.


В рамките на темата заместник-министър Любев Кънчев ще представи пред студентите темите за ефективните комуникации в туризма, промените в туристическата индустрия след фалита на компанията Томас Кук и позиционирането на България на европейската туристическа карта. Ще бъдат дискутирани актуалните въпроси за  необходимостта от обединяване на академичното образование по туризъм с практиката по туризъм в реална среда, ползата от продължаващото обучение по туризъм през целия живот в контекста на глобалните проблеми в развитието на световната туристическа индустрия.

Гост-лекторът е заместник-министър на туризма, експерт по въпросите на международния туризъм, с богат опит в областта на културната индустрия и маркетинга.