Събития

cca_678x410_crop_478b24840a
13.12.2018 16:20
Събития

Публична лекция „Los Familiares Extraños: задържането на имигранти и юридическата помощ в САЩ“

В рамките на семинар „Антропологични четения“

Корпус 2, зала 407

Организатор:
департамент „Антропология“

Лектор:
Ерин Роутън
Университет „Корнел“

Модератор:
гл. ас. д-р Росица Генчева

Участници:
студенти от програма „Антропология“


През 2014 г. правителството на САЩ създава специални институции, наподобяващи затвори, в които затваря родители кандидати за убежище и техните непълнолетни деца, докато трае процедурата за разглеждане на молбите им. Тези институции са известни като „центрове за задържане от семеен тип“. В момента съществуват три такива центъра, единият от които е най-големият център за задържане на имигранти в САЩ. Юристи, занимаващи се с имиграционни проблеми, и адвокати за правата на имигрантите остро критикуват съществуването на тези институции, като твърдят че затварянето на кандидатите за убежище – особено на родители и малките им деца – е жестоко и ненужно. В отговор на продължаващото използване на тези центрове от страна на правителството, юридически застъпници започват да предлагат безплатни юридически услуги на задържаните в тези институции. В рамките на настоящия семинар Ерин Роутън ще представи изследването си върху юридическите застъпници във всеки един от тези центрове и ще дискутира същността им и типа работа, която застъпниците всекидневно вършат, за да помагат на задържаните родители и деца.

Los Familiares Extraños: Immigrant Detention and Legal Aid in the U.S.

In 2014, the U.S. government began opening special prison-like facilities that hold only asylum-seeking parents and their minor-age children while they initiated asylum legal proceedings. These facilities are commonly known as “family detention centers”. There are presently three such centers, one of which is the largest immigrant detention center in the U.S. Immigration lawyers and immigrant rights advocates strongly contest the existence of these facilities, arguing that it is both cruel and unnecessary to incarcerate asylum-seekers, especially parents and their young children. In response to the government’s continued use of these centers, legal advocates began projects to offer free legal services to those held at these facilities. This talk will present my research with the legal advocates at each of these centers, discussing the nature of these facilities and the work that the advocates do every day to help those parents and children detained inside.