facebook

Събития

dsc-0102_678x410_crop_478b24840a
11.04.2024 14:40
Събития

Публична лекция „Методи и алгоритми за анализ на развитието на епидемии и техните последствия.“

Корпус 2, зала 706

Организатор:
департамент „Информатика“


Лектор:
гл. ас. д-р Лъчезар Томов


Д-р Томов е един от изследователите и прогностиците на епидемията от Ковид в България от самото ѝ начало. Ходът на епидемията в България се отличава по няколко забележителни характеристики от развитите държави в ЕС, свързани с демографски, политически и дори случайни фактори, което позволява да се приложат и изпробват различни алгоритми и подходи за анализ на данните свързани с епидемиология и клиника. Получените методи и алгоритми имат приложимост отвъд конкретната епидемия и държава.


Д-р Лъчезар Томов е информатик с над 12 години стаж в ИТ индустрията, като изследванията му в последните 4 от тях са ориентирани към алгоритми и методи в епидемиология, здравен мениджмънт и здравна информатика. Има награди като учител (Първа награда на БАИТ за 2022, Super Stem 2021 и Super Stem Europe 2022. Участва като експерт при министъра на здравеопазването на заседание през 2021-ва година и консултира РЗИ през 2022-ра.