facebook

Събития

dsc-0451_678x410_crop_478b24840a
20.05.2024 16:30
Събития

Публична лекция „Мястото и ролята на Европейския парламент в институционалната структура на ЕС“

Корпус 2, зала 301

Организатор:
департамент „Право“

 

Лектор:
ас. д-р Четин Казак


Темата е важна и актуална с оглед предстоящите избори за Европейски парламант, които ще се проведат на 9 юни 2024 г. и залогът, който представляват те за бъдещото развитие на Европейския съюз. С оглед на непрекъснато променящата се международна среда и предизвикателствата, пред които е изправена Европа, Европейският парламент като най-представителната и демократична институция на ЕС ще бъде изправен пред трудни и важни решения, които ще подложат на изпитание утвърдените демократични модели и традиции на неговото функциониране.