facebook

Събития

books3_678x410_crop_478b24840a
22.03.2024 11:20
Събития

Публична лекция „Наказателните политики като риск и като средство за управление на социални, политически, икономически и криминогенни рискове“

Корпус 1, зала 210


Организатор:
департамент „Право“


Лектор:
доц. д-р Ива Пушкарова


Модератор:
проф. д-р Веселин Вучков


Участници:
студенти и преподаватели от департамент „Право“ на НБУ


Събитието представя новаторски анализи на актуалните български наказателни политики и тяхното въздействие върху факторната среда на престъпността, социалните процеси, институционалното развитие и държавното управление. Изследванията са основани на емпирични данни и съчетават аналитични подходи на правото, социологията, криминологията, управленските науки и др. и позволяват прогнозиране на общественото развитие. Проектът е осъществен от неправителствения институт РискМонитор.

Доц. Пушкарова е дългогодишен интердисциплинарен изследовател на наказателното законодателство и неговото прилагане в България и държавите от Съвета на Европа с над 150 публикации в областта на организирана и транснационална престъпност, трафик на хора, експлоатационна престъпност, сексуални престъпления, дискриминационна престъпност, непълнолетна престъпност и детското правосъдие, финансова и стопанска престъпност, корупция, системата на наказанията, конституционни проблеми на съдебната власт и др. Тя е основен автор на Концепцията за държавна наказателна политика за 2009-2010 г., на Концепцията за нов Наказателен кодекс (2009 г.) и на Концепцията за държавната политика в областта на правосъдието за детето от 2011 г.; автор  е и на първата оценка на ефективността на наказателния закон, залегнала в основата на действащите държавни стратегии в областта на контрола над престъпността.