facebook

Събития

books3_678x410_crop_478b24840a
03.06.2024 11:20
Събития

Публична лекция „Обществените поръчки - много се говори, но малко хора ги познават! Нека вие да сте от тях!“

Корпус 1, Аула


Организатор:
департамент „Право“


Лектор:
Аделина Ковачева

Модератори:
проф. Райна Николова, д.н. и доц. д-р Гинка Симеонова


Участници:
Студенти и преподаватели в МП Право


Обществените поръчки представляват част от материята на административното и финансовото право и заемат значителен дял в Брутния вътрешен продукт (БВП) на България. Публичният характер на средствата, които се разходват при осъществяване на обществени поръчки, се явява основен характеризиращ техен белег при реализацията на дейности с обществено значение. Европейските фондове при споделено управление също представляват значителен източник за финансирането на обществените поръчки и на публичните инвестиции в страната. В някои от страните членки на Европейския съюз структурните слабости и недостатъци, свързани с обществените поръчки, възпрепятстват ефективното използване на именно на фондовете на ЕС, което често се проявява под формата на прекъсвания в плащанията и налагането на финансови корекции в случаите на неправомерни действия и/или на сривове в превантивните системи, предназначени да откриват нередности и грешки. В рамките на публичната лекция ще се изяснят както особеностите в администратвноправния режим на обществените поръчки, така и финансовоправните последици, които настъпват при констатирана незаконосъобразност.

Аделина Ковачева е завършила Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Има четиридесет и две години стаж като съдия последователно в Районен съд Перник, Окръжен съд Перник и Върховен административен съд. В четвърто отделение на Върховния административен съд е съдия от септември на 1999 г. до септември на 2021г., когато се пенсионира.

Автор е на три книги, анализиращи Закона за обществените поръчки, и на редица публикации в специализирани списания.

Лектор на семинари и обучения по тълкуване и прилагане на ЗОП.