Събития

books1_678x410_crop_478b24840a
09.12.2019 14:30
Събития

Публична лекция „Практически измерения на административния процес. Симулативен съдебен процес“

Корпус 1, Аула

Организатор:
департамент „Право“

Лектор:
Любка Петрова
заместник – председател на Административен съд – София – град

Модератор:
проф. д. н. Райна Николова

Участници:
студенти от програма „Право“ на НБУ


Студентите ще се запознаят с практическите особености на административното правосъдие в Република България чрез изнасянето на публична лекция и провеждането на симулативен съдебен процес с участието на студенти.

Завършва СУ „Св. Климент Охридски“, магистър по право със специализация „Правораздаване“ и магистър по международни отношения със специализация „Право на Европейския съюз“.

1999 – 2000 г. – експерт-юрист в Министерство на търговията и туризма;

2000 – 2001 г. – съдебен кандидат към Софийски градски съд;

2001 – 2002 г. – Главен експерт, юрисконсулт в Министерство на икономиката;

2002 – 2006 г. – адвокат в Софийска адвокатска колегия;

2007 – 2012 г. – съдия в Административен съд – София – град.

От 2012 г. е заместник-председател на Административен съд – София – град