Събития

img-0001_678x410_crop_478b24840a
19.02.2019 16:20
Събития

Публична лекция „Приложение на програмируемите логически схеми при декодиране на квадратурни сигнали“

Корпус 2, зала 406

Организатор:
департамент „Информатика“

Лектор:
доц. д-р Ясен Горбунов

В лекцията се разглежда приложният аспект на използването на теорията на крайните автомати за практическата реализация на паралелно работещи алгоритми. Представен е подход за декодиране на квадратурни сигнали, получени от инкрементални енкодери, чрез използването на програмируеми логически схеми. Посочени са някои типични приложения на енкодерите като устройства за осъществяване на обратна връзка в прецизни машини и роботи.

Доц. Ясен Горбунов е доктор на Технически университет — София и доцент в департамент „Информатика“ на НБУ. Изследователските му интереси, заедно с преподавателската му дейност, са насочени в областта на цифровата схемотехника, автоматизацията на технологични обекти, роботиката и проектирането на вградени системи с използването на микроконтролери и програмируеми логически схеми.