Събития

nakiti_678x410_crop_478b24840a
04.03.2020 10:00
Събития

Публична лекция „Символното значение на накитите при различните субкултури“

Корпус 2, Зала 504

Организатор:
департамент „Дизайн“

Водещ:
доц. д-р Елена Тодорова

Участници:
студенти и преподаватели от програмите по моден дизайн към департамент „Дизайн“В лекцията се разглежда проблема за идентификацията на различни съвременни субкултури чрез накитите. Обърнато е специално внимание на възрастовите, социалните и регионалните субкултури.

Доц. д-р Елена Тодорова е изключително ценен и уважаван преподавател от департамент „Дизайн“. Има съществен и безспорен принос за утвърждаването на департамент „Дизайн“ и програмите към него като водещи в образование по дизайн в България. Води курсове в БП „Мода“ и БП „Уеб дизайн и графична реклама“ на департамент „Дизайн“. Участва в организирането и провеждането на мащабни публични творчески изяви на департамент „Дизайн“ – изложби, ревюта, инсталации и др., в разработване и реализация на учебни и изследователски проекти, финансирани чрез фонд „Учебни програми“ към факултетите, както и от ЦФСР.Изображение: Община Бургас