facebook

Събития

1933750_678x410_crop_478b24840a
13.05.2024 18:00
Събития

Публична лекция „Скритите страни на бедността: с какви реалности се сблъскват младежите в Европа, живеещи в условия на бедност?“

The hidden dimensions of poverty: What are the realities that young people living in extreme poverty are facing in Europe today? Les Dimensions cachées de la pauvreté: A quelles réalités font face les jeunes vivant la grande pauvreté aujourd'hui en Europ

Корпус 1, зала 305

 

Организатори:
Департамент „Политически науки“, НБУ и Франкофонският институт по мениджмънт и администрация (СИФАМ),
ESFAM École de Management de la Francophonie
Лектор:
Lou Borderi, Simeon Brand, АTD Quart Monde
Лу Бордери и Симеон Бранд, международно движение АТД “Четвърти свят” (All Together in Dignity Fourth World)


Модератор:
гл. ас. д-р Петя Георгиева, д-р Илдико Отова и проф. Никола Майнети, Директор на Франкофонския институт по мениджмънт и администрация/ Prof. Nicolas Maïnetti, Directeur de l’ ESFAM


Участници:
Студенти и преподаватели от НБУ и от Франкофонският институт по мениджмънт и администрация (СИФАМ), ESFAM – École de Management de la Francophonie


Събитието ще се проведе на английски език и в интерактивна форма. Ще бъде представени: изследването „Скритите страни на бедността“, разработено в партньорство с Университета на Оксфорд; кратък документален филм, както и докладът  на движението от 2024 г. „За Европа, която не изоставя нито един млад човек“ / „Towards а Europe That Leaves No Youth Behind“.


АТД Четвърти свят (All Together in Dignity Fourth World) (https://www.atd-fourthworld.org/who-we-are/)  е международно движение в над 30 държави, което цели изкореняването на крайната бедност, чрез прилагане и спазване на човешките права и респект на достойнството на всеки. Във Франция  то обединява от 1957 г личности от различни културни, политически, социални и духовни хоризонти, които се борят със социалното изключване и бедността. В България АТД Четвърти свят присъства от 2020 г. и развива дейности за достъп до знание и култура в кварталите Захарна фабрика и Люлин.

 

Лу Бордери е магистър по политически науки и международни отношения и работи за АТД Четвърти свят от три години. Преди да се присъедини към екипа в България е била ръководител на координацията на младежките дейности на АТД Четвърти свят – Европа.

 

ATD Quart Monde (https://www.atd-fourthworld.org/who-we-are/ ) ATD Fourth World is an international movement that seeks to eradicate extreme poverty through the implementation of human rights and respect for the dignity of all people. It is present in more than 30 countries around the world. Founded in France in 1957, it has brought together people from all cultural, political, spiritual and social backgrounds, as well as those who face social exclusion and poverty. It is through these links that local and international actions are developed over time: actions for the merging of knowledge, actions for a solidarity-based economy, political actions and artistic actions.
Present in Bulgaria since 2020, Атд четвърти свят - заедно за достоен живот undertakes actions promoting access to knowledge and culture in the Zaharna Fabrika and Liulin neighbourhoods of Sofia.