facebook

Събития

dsc-0451_678x410_crop_478b24840a
15.05.2024 09:40
Събития

Публична лекция „Въздействие на социалния напредък върху здравния статус на населението в България“

Корпус 2, зала 305


Организатор:
департамент „Администрация и управление“


Лектор:
гл. ас. д-р Екатерина Цветанова-Георгиева


Модератор:
доц. д-р Виктор Аврамов


Участници:
студенти, преподаватели и гости на НБУ


Оценката на здравния статус на населението е комплексен въпрос. Здравният статус зависи от различни фактори като ниво на здравеопазване, здравно поведение и генетична обособеност на индивида, както и социално-икономическата и физическа среда.

Ще бъдат представени резултати от изследване на въздействието на показатели на социално-икономическата среда върху здравния статус на населението в България.

Публичната лекция е част от процедура за дългосрочна атестация във връзка с обявяване на конкурс за академична длъжност доцент.

 

 

Гл. ас. д-р Екатерина Цветанова-Георгиева, щатен преподавател към департамент „Администрация и управление“, има научни интереси към моделирането на икономическите процеси, управлението на риска, оценка на кредитния риск и др. Като експерт вземала участие в редица консултантски и научно-изследователски проекти.