facebook

Събития

ne-varietatum-timeamus-2_678x410_crop_478b24840a
20.01.2016 16:30
Събития

Публична защита на докторска дисертация

Професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, научна специалност Музикознание и музикално изкуство

Корпус 1, зала 506

Организатор:
департамент „Музика“

Тема на дисертационния труд:
Ролята на ударните инструменти в съвременната джаз музика. Влияния върху съседни музикални явления

Кандидат:
Венко Йорданов Поромански, F26059

Научен ръководител:
проф. Димитър Христов, д.н.

Научно жури:
Председател: доц. Етиен Леви, Професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство; Шифър 05.08.02 Музикознание и музикално изкуство (поп и джаз музика)
доц. Димитър Василев, Професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство; Шифър 05.08.02 Музикознание и музикално изкуство (Компютърни системи в звукозаписа, тонрежисура)

Външни членове:
проф. Димитър Христов, д.н. (БАН), Професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство; Шифър 05.08.02 Музикознание и музикално изкуство, (музикознание)
проф. Христо Йоцов (НМА), Професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство; Шифър 05.08.02 Музикознание и музикално изкуство, (ударни инструменти).
проф. Симеон Венков (НМА), Професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство; Шифър 05.08.02 Музикознание и музикално изкуство (контрабас, бас китара, импровизация)