facebook

Събития

1944648_678x410_crop_478b24840a
14.05.2024 10:00
Събития

Пътуващ летен университет

Младежки европейски диалог България – Франция – Германия – Северна Македония. Пътуващ летен университет.
Организатори:

Sciences Po –Dijon campus, Humboldt University Berlin, Saints Cyril and Methodius University Skopje, New Bulgarian University Sofia

Институт по политически науки- кампус Дижон, Хумболтов Университет Берлин, Университет Св. св. Кирил и Методий Скопие и Нов Български Университет София


14-19 май 2024 г. -Sciences Po Dijon/ Институт по политически науки кампус Дижон, Франция – първи етап;

24-29 юни 2024 г.- Humboldt-Universität zu Berlin/ Хумболтов Университет Берлин, Германия  - втори етап;

30 октомври – 7 ноември 2024 г. – НБУ, София & Университет Св. св. Кирил и Методий, Скопие – трети етап

 

The international project is realized with the support of L'Office franco-allemand pour la Jeunesse / Das Deutsch-Französische Jugendwerk (OFAJ /DFJW)

Международният проект се реализра с финансивата подкрепа на Френско-немската агенция за мадежта OFAJ/DFJW и подкрепата на Посолствата на Република Франция и Федерална Република Германия в България и Северна Македония.

 

The project aims at encouraging and developing a constructive and open-minded dialogue on key European issues within a group composed of students from 4 universities based in 4 countries: Bulgaria, France, Germany, North Macedonia. Beyond the merit per se of the opportunity to meet, discuss and think together, this project encompasses also a solid pedagogical dimension, focused both on European affairs and methodological tools. In other words, the project aims at developing a Touring European Summer School, bringing together young people interested in an East-West European dialogue and exchange of ideas and experiences.

 

Осниовната цел на проекта е да стимулира и да развие конструктивен и отворен диалог по ключови европейски въпроси сред група от студенти от четири университета от четири държави: България,Франция, Германия, Северна Македония. Освен създаването на среда, в която студентите имат възможност да се срещнат, общуват и разсъждават заедно, проектът има и педагогическо измерение, насочено както към въпросите на ЕС, така и към прилагането на различни методологически подходи. Накратко, проектът е насочен към развиването на Пътуващ летен университет за студенти, заинтересовани от диалога Изток-Запад и от обмена на идеи.