facebook

Събития

stihoznanie_678x410_crop_478b24840a
21.03.2024 16:30
Събития

Разговор за общоуниверситетското издание „Българско стихознание“ от Мирослав Янакиев

Център за книгата, книжарница

Организатори:
Център за книгата и департамент „Нова българистика“


Участници:
проф. д.н. Пламен Дойнов, д-р Владимир Маринов, доц. д-р Йордан Ефтимов, доц. д.н. Морис Фадел, Иван Звънчаров

„Българско стихознание“ от Мирослав Янакиев е авангарден издателски проект, насочен към диалога между литературната теория и литературната история. Изданието включва книгата на Мирослав Янакиев „Българско стихознание“ (публикувана през 1960 г.), текстове, които предшестват книгата, и първите отзиви за нея. Така читателят се запознава не само с един от фундаменталните текстове на българската литературна теория, който в значителна степен определя бума на структурализма и развоя на обърнатите към тенденциите в Европа литературоведски подходи у нас, но и разбира за контекста (особено що се отнася до идеологическия и политическия контекст), в който се осъществяват първите модерни литературнотеоретични изследвания у нас.